「การฉีดสลายไขมัน」の特集

ผลของการรักษาด้วยอาหารทางกา...

การฉีด Lipolysis เป็นหนึ่งในการรักษาอาหารทางการแพทย์ (การทำตัวให้ผอมที่สถาบันทางการแพทย์) ซึ่งกล่าวกันว่าทำลายเซลล์ไขมันและสลายมันโดยการฉ...