「หน้าแดง」の特集

การรักษา IPL (แสง) ด้วยเวลา...

การรักษาจุด IPL, กระ, สิว, ฯลฯ มีการกล่าวกันว่าเป็นการรักษาที่สามารถทำงานพร้อมกับปัญหาผิวต่างๆ อย่างไรก็ตามมีเครื่องมากมายที่ใช้สำหรับการ...